Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Oddaj głos na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno!

Ruszył Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno w 2018 roku. W dniach od 4 do 18 lutego 2019 r. można oddawać głosy na swojego ulubieńca. Wystarczy tylko wejść w link: < https://bit.ly/2Sm2Pic >, wypełnić formularz i zaznaczyć odpowiedniego kandydata. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas III Gali Sportu, która odbędzie się 24 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie.

Organizatorami Gali Sportu Rybno 2019 jest Gmina Rybo, OSiR Rybno, Centrum Kultury-Biblioteka w Rybnie, grupa młodzieży „W Rękach Młodych” oraz Przedsiębiorstwo Społeczne „Pyszczek i Syla” Sp. z o.o. Patronatem medialnych Galę Sportu objął: Tygodnik Działdowski oraz portal – Moje Dziadłowo, Działdowo dla Was i Serwis informacyjny – Syla.

Przedstawiamy listę 9 kandydatów biorących udział w III Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno:

Paweł Kopaczel/Wiktor Pleta - Siatkówka Plażowa/CSiR Pałac Kamieniec/SMS Ostróda

Przemysław Leśniewski - Piłka Nożna/GSZS Delfin Rybno

Monika Rozentalska - Zapasy/GSZS Delfin Rybno

Daniel Orzechowski - Piłka Nożna/GSZS Delfin Rybno

Mateusz Łożyński - Futsal/KS Constract Lubawa

Patryk Rozentalski - Piłka Nożna/GSZS Delfin Rybno

Klaudia Świniarska - Zapasy/GSZS Delfin Rybno

Miłosz Drzewiński - Piłka Nożna/GSZS Delfin Rybno

Jakub Anzel - Tenis Stołowy/Dekorglass Działdowo

Regulamin/warunki uczestnictwa w III Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno w 2018 roku:

1.Organizatorzy:

- Gmina Rybno

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie

- Grupa młodzieży „W Rękach Młodych”

- Przedsiębiorstwo Społeczne „Pyszczek i Syla” Sp. z o.o.

2.Cele:

- propagowanie zdrowego stylu życia

- upowszechnianie masowej kultury fizycznej

- rozwijanie zdrowej rywalizacji

- promocja Gminy Rybno

3.Zgłoszenia:

- Zgłoszenia kandydatów do Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno w roku 2018 mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 21 stycznia 2019r. do 01 lutego 2019r.

- W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

- Dane Zdobywcy Nagrody w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku zostaną opublikowane w „Tygodniku Działdowskim”, portalach: Moje Działdowo, Działdowo Dla Was, Serwis informacyjny - Syla , a także na stronach internetowych Organizatora.

4. Zasady uczestnictwa w Plebiscycie:

Uczestnicy mogą wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:

a) Wypełniając zgłoszenie (wzór – załącznik nr 1) - osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie dodatkowo zgoda od rodziców. Wzór zgłoszenia można nabyć u organizatora lub w Urzędzie Gminy Rybno – Kierownik ds. Oświaty Wiesława Wróblewska.

b) Kandydata mogą zgłaszać za ich pozwoleniem: sołtysi, trenerzy, zarządy klubów, rodzice, placówki szkolne lub osoby pełnoletnie.

c) W Plebiscycie mogą brać udział osoby, które w roku 2018 w sposób szczególny reprezentowały Gminę Rybno na jej terenie i poza nim.

d) Na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. każdy uczestnik musi wysłać zdjęcie (kandydata), które zostanie wykorzystane w opublikowanym plakacie konkursowym na stronach internetowych oraz gazecie „Tygodniku Działdowskim. Popisane: Imię i Nazwisko uczestnika/Gala Sportu Rybno 2019.

e) Prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Rybnie, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno do Sekretariatu lub Kierownik ds. Oświaty UG Rybno – Wiesławy Wróblewskiej nie później niż do 01 lutego 2019r.

5. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu:

- Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody będzie komisja.

- Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. Członkami Komisji są:

1) Hanna Bem – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie

2) Wiesława Wróblewska – Kierownik ds. Oświaty UG Rybno

3) Grzegorz Rozentalski – Radny Gminy Rybno

- Komisja dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, będą to kryteria brane pod uwagę m.in. przy wyłanianiu zwycięzcy.

6.Głosowanie:

- Głosowanie elektroniczne odbywa się na stronie: https://bit.ly/2Sm2Pic w dniach od 4 do 18 lutego.

- Aby wziąć udział w głosowaniu należy wypełnić kartę do głosowania

- Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Gminy Rybno w roku 2018.

- W karcie do głosowania należy podać wymagane informacje: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz oddać głos na jednego z dziewięciu kandydatów.

- Obowiązkowo należy wypełnić obowiązek informacyjny – tzw. RODO.

7.Nagrody:

- Każdy z laureatów Gali Sportu Rybno 2019 otrzyma pamiątkową statuetkę oraz upominki.

- Trzech najpopularniejszych sportowców w Gminie Rybno dodatkowo otrzyma nagrody rzeczowe lub pieniężne.

8.Postanowienia końcowe:

- Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gminarybno.pl oraz www.sis-rybno.pl

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

- W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z głównym organizatorem: 506-231-242.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz