Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Rybno: Zapraszamy na turniej siatkówki na pożegnanie lata!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie zaprasza do udziału w turnieju plażowej piłki siatkowej na pożegnanie sezonu letniego. Przedstawiamy regulamin zawodów:

„POŻEGNANIE LATA 2016”

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

RYBNO 25.09.2016 r. godz. 12:00

CEL:

Popularyzacja siatkówki plażowej jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR: OSiR RYBNO

II. MIEJSCE:

Boiska do siatkówki plażowej nad jeziorem Zarybinek przy restauracji „Świtezianka”.

III. SYSTEM TURNIEJU:

System turnieju zostanie ustalony po zgłoszeniu wszystkich drużyn i zależeć będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

Turniej przeprowadzony zostanie w oparciu o oficjalne przepisy w piłki siatkowej PZSZ.

V. UCZESTNICTWO:

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na uczestnictwo w turnieju.

Turniej rozegrany będzie w kategorii:

- pary żeńskie

- pary męskie

Drużyny zgłaszają swoje uczestnictwo 20 minut przed rozpoczęciem turnieju.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje odniesione podczas turnieju.

Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.

-Organizator decyduje o rozstrzygnięciu wszystkich spraw spornych.

-Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz