Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Zapraszamy na III Maraton MTB o Puchar Wójta Gminy Rybno!

Zapraszamy do udziału w III Maratonie MTB o Puchar Wójta Gminy Rybno, który odbędzie się w niedzielę – 20 października 2019r. o godz. 11:00 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybnie. Poniżej przedstawiamy regulamin.

Rybno 20.10.2019r.

I. Cel imprezy:

- promocja Gminy Rybno

- popularyzacja kolarstwa MTB

- popularyzacja aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej

- wyłonienie zwycięzców maratonu MTB

II. Organizatorzy wyścigu:

- OSIR Rybno

- Chiptiming.pl

III. Termin i miejsce zawodów:

- Maraton MTB zostanie rozegrany 20 października 2019 na trasie okrężnej ze startem i metą zlokalizowaną na terenie OSIR Rybno (ul. Sportowa 24) .

- Start dla wszystkich kategorii godz. 11.00

- Dystanse ok. 30km (Średni) oraz ok. 60km (Długi)

IV. Zgłoszenia:

- Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy http://rybnomtb19.chiptiming.pl/

- Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz. 9.00-10.30 na terenie OSIR Rybno (ul. Sportowa 24)

V. Uczestnictwo:

- Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych sztywnych.

- Obowiązuje opłata startowa w wysokości 50 zł. - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne on line (PayU). Osoby nie zarejestrowane elektronicznie- płatne w biurze zawodów- opłata 70 zł. Osoby zarejestrowane elektronicznie lecz nie opłacone PayU – opłata startowa 70zł.

Kategorie wiekowe:

- Wyścig rozegrany będzie w następujących kategoriach i dystansach:

DZIECI (MINI WYŚCIG ):

- Dzieci (5-7lat)

- Dzieci (8-10lat)

- Dzieci (11-13lat)

- Wyścigi dla dzieci rozgrywane są na w pełni zabezpieczonej rundzie o długości ok. 1 km. Przebiegającej w całości na terenie OSIR Rybno.

Dystanse:

- Dzieci (5-7lat) – 1okr. , Dzieci (8-10lat) – 2 okr. , Dzieci (11-13lat) – 3 okr.

- Dzieci startują w formule OPEN bez podziału na płeć a jedynie z podziałem na roczniki.

ŚREDNI:

1. Junior (14-18lat) ŚREDNI

2. Mężczyźni (19-29lat) ŚREDNI

3. Mężczyźni (30-39lat) ŚREDNI

4. Mężczyźni (40-49lat) ŚREDNI

5. Mężczyźni (50-59lat) ŚREDNI

6. Mężczyźni (60+) ŚREDNI

7. Juniorki (14-18lat) ŚREDNI

8. Kobiety (19-29lat) ŚREDNI

9. Kobiety (30-39lat) ŚREDNI

10. Kobiety (40-49lat) ŚREDNI

11. Kobiety (50+)

ŚREDNI DŁUGI:

1. Junior (14-18lat) DŁUGI

2. Mężczyźni (19-29lat) DŁUGI

3. Mężczyźni (30-39lat) DŁUGI

4. Mężczyźni (40-49lat) DŁUGI

5. Mężczyźni (50-59lat) DŁUGI

6. Kobiety (19-29lat) DŁUGI

7. Kobiety (30-39lat) DŁUGI

8. Kobiety (40-49lat) DŁUGI

- Na dystansie DŁUGIM nie startują JUNIORKI (14-18lat), KOBIETY(50+) oraz MĘŻCZYŹNI (60lat+)

- O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia!

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

- Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

Program minutowy:

9.00 -10.30 weryfikacja uczestników, odprawa techniczna i otwarcie zawodów

11.00- start wszystkich kategorii oraz dystansów, elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.

VIII. Nagrody:

- We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika który ukończy maraton.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica, ul. Partyzantów 6; W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu: organizacji i promocji wyścigu kolarskiego MARATON MTB RYBNO 2019, wyłonienia zwycięzców zawodów oraz przyznania i wydania nagród. na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, .oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody, 4.dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami państwa danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu UG w Rybnie na portalu społecznościowym Facebook . Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php,

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; lub dla danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu wycofania zgody, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w wyścigu MARATON MTB RYBNO 2019. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

IX. Postanowienia końcowe:

- Wyścigi odbędą się na trasie okrężnej przy ruchu otwartym! Trasa wyścigu prowadzi w większości drogami oraz ścieżkami o naturalnej nawierzchni.

- Podczas trwania wyścigu obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny.

- Na drogach leśnych udostępnionych dla ruchu kołowego istnieje ryzyko pojawienia się pojazdów mechanicznych.

- Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

- Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

- Arkadiusz Popławski 697 943 996

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz