Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Rybno: Gminne Halowe Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne „O Puchar Wójta Gminy Rybno” !

W niedziele, 18 marca 2018 roku o godz. 14:00 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie odbędą się Gminne Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne „O Puchar Wójta Gminy Rybno”! Celem imprezy jest popularyzacja kultury fizycznej na wsiach, integracja sołectw oraz umiejętność współpracy w zespole! Tydzień później – 24 marca w Orzyszu odbędą się mistrzostwa wojewódzkie.

Organizatorem igrzysk jest Wójt Gminy Rybno oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie. Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach:

1.Trójbój dla Sołtysów:

A/ - rzut lotką do tarczy z odległości 2,5m - 3 rzuty próbne, 5 ocenianych, o wyniku decyduje suma punktów z tarczy.

B/ - strzelanie (piłka nożna) na bramkę z odległości 11m, jeden strzał próbny, pięć ocenianych, (jeden celny strzał 10 pkt.)

C/ - strzały do celu kijem od unihokeja z odległości 7 m, dwa strzały próbne, pięć ocenianych, (celny strzał 10 pkt.) W każdej z konkurencji maksymalnie można zdobyć 50 pkt.

2. Slalom unihokejowy (konkurencja rodzinna) – podwójnie punktowana:

Drużyna do konkurencji wystawia - kobietę, mężczyznę i dziecko do lat 13 (nie dopuszcza się łączenia rodzin) każdy zawodnik pokonuje wyznaczony odcinek slalomem prowadząc kijem piłeczkę po czym oddaje strzał do bramki, wraca na linię startu i przekazuje kij partnerowi z zespołu, który czynność powtarza za strzał celny drużyna uzyskuje bonifikatę czasową w wysokości 5 sekund o wyniku decyduje czas wykonania konkurencji przez drużynę.

3. Przeciąganie liny – podwójnie punktowana:

Drużyna do konkurencji wystawia – 2 kobiety i 3 mężczyzn, w czasie trwania konkurencji drużyna startuje w tym samym składzie, w przypadku ewidentnej kontuzji po zgłoszeniu do sędziego prowadzącego dopuszcza się wprowadzenie 1 zawodniczki/zawodnika rezerwowego, system rozgrywania konkurencji ustalony zostanie na odprawie technicznej przed rozpoczęciem Igrzysk.

4. Podnoszenie odważnika 17,5 kg:

Drużyna do konkurencji wystawia 1 mężczyznę, zawodnik w pozycji siedzącej wyciska ciężarek z linii barków nad głowę do pełnego wyprostu w stawie łokciowym, na przemian oburącz, opuszczenie ciężarka poniżej linii barku skutkuje zakończeniem konkurencji, w przypadku tej samej liczby podniesień decyduje niższa waga zawodnika.

5. Tenis stołowy:

Drużyna do konkurencji wystawia 2 zawodników – kobietę i mężczyznę, system rozgrywania zawodów finałowych ustalony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

6. Szachy:

Drużyna do konkurencji wystawia 2 zawodników – kobietę i mężczyznę, system rozgrywania zawodów finałowych ustalony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

7. Warcaby:

Drużyna do konkurencji wystawia 2 zawodników dowolnej płci, którzy stanowią jedną parę, system rozgrywek ustala sędzia turnieju.

8. Wyciskanie sztangi leżąc:

W konkurencji bierze udział 1 zawodnik, konkurencja polega na wykonaniu jak największej ilości wyciśnięć sztangi o wadze 50 kg w czasie 3 minut, o wyniku decyduje większa liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń.

9. Czwórbój rekreacyjny seniorów 60+ – podwójnie punktowana:

Drużyna do konkurencji wystawia 4 zawodników - 2 kobiety i dwóch mężczyzn do następujących konkurencji:

- rzuty piłką do kosza z odległości 10 m: partner trzyma obręcz/kosz - partnerka rzuca piłką, konkurencję wykonują obie pary (5 rzutów, rzut celny 5 pkt.);

- rzuty ringiem na patyk z odległości 8 m: partner trzyma patyk - partnerka rzuca ringiem, konkurencję wykonują obie pary (5 rzutów, rzut celny 5 pkt.); 

- zbijanie piłką kręgli z odległości 10 m: każdy zawodnik wykonuje po 3 rzuty, za każdy strącony kręgiel drużyna otrzymuje 5 punktów - rzuty lotką do tarczy z odległości 2,5 m: każdy zawodnik wykonuje po 3 rzuty próbne i 5 punktowanych, punkty przydzielane są na podstawie uzyskanych trafień;

- na łączny wynik składa się suma zdobytych punktów w całej konkurencji.

Uczestnictwo:

- Mieszkańcy sołectwa na stałe zameldowani na jej terenie;

- zawodnik może startować maksymalnie w 2 konkurencjach (z wyjątkiem konkurencji przeciągania liny);

- podczas odprawy technicznej należy przedstawić listę imienną reprezentacji sołectwa z podziałem na konkurencje;

- osoby biorące udział w zawodach nie mogą mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów, szczególnie wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia;

- odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne, spadają na zawodników lub ich prawnych opiekunów;

- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów;

- zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów;

- każdy zawodnik uczestniczy w igrzyskach na swoją odpowiedzialność. Sposób przeprowadzenia oraz punktacja zawodów:

- Wszystkie konkurencje przeprowadzone będą w/g programu. Kolejność startu w poszczególnych konkurencjach losowana będzie przed rozpoczęciem zawodów.

- W poszczególnych konkurencjach będzie prowadzona punktacja wszystkich zawodników w/g systemu: za ostatnie miejsce 1 punkt, za każde następne plus 1 punkt, za zwycięstwo w każdej konkurencji plus 2 punkty.

- O miejscu drużyny z danego Sołectwa decyduje ilość punktów zdobytych przez zawodników w poszczególnych konkurencjach.

Zgłoszenia:

- Zgłoszenia reprezentacji do zawodów z podaniem liczby zawodników należy przesłać do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie do dnia 15.03.2018 roku.

(Tel. 514- 126 -101 lub 23 /696 60 50, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

- Koszty organizacyjne Igrzysk oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników pokrywają organizatorzy , pozostałe koszty pokrywają uczestnicy.

- Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz