Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Seniorzy objęci teleopieką!

W ramach projektu „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno!” Nr RRWM.11.02.03-028-0020/18 – 55 osób starszych 60+, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek z terenu Gminy Rybno zostanie objętych systemem teleopieki.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: GOPS uruchomił stronę internetową.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił własną stroną internetową.

Strona jednostki dostępna jest pod adresem: http://gopsrybno.pl/

Gmina Rybno: Nabór do projektu dla rodzin z osobą niepełnosprawną.

W związku z realizacją projektu pt. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno!” nr RPWM.11.02.03-028-0020/18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie ogłasza nabór dla rodzin z osobą z niepełnosprawnością w wieku 60+. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: GOPS zaprasza do udziału w projekcie - „Nam Nie Jest Wszystko Jedno!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie "Gmina Rybno - Nam Nie Jest Wszystko Jedno!".

- Zajęcia dla osób w wieku 60+, w tworzonym Klubie Seniora w Szczuplinach, Klubie Seniora w Żabinach, Dziennym Domu Pobytu w Jeglii;

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Terminy wydawania żywności.

Żywność wydawana będzie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie.

18.02.2019r (poniedziałek) od godziny 13:00 do 15:00

Szczupliny, Nowa Wieś, Prusy, Gronowo, Grądy, Wery, Rumian, Naguszewo, Groszki, Dębień, Truszczyny, Rapaty, Grabacz, Gralewo Stacja

Czytaj więcej...

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz