Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Druga tura rekrutacji do projektu „Gmina Rybno — Nam nie jest wszystko jedno!"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie informuje o rozpoczęciu drugiej tury rekrutacji do projektu „Gmina Rybno — Nam nie jest wszystko jedno!"

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Świąteczna zbiórka dla osób starszych i samotnych!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie ogłasza świąteczną zbiórkę dla osób starszych i samotnych. Najbardziej potrzebne są artykuły żywnościowe oraz chemiczne. Sprawmy aby każdy choć odrobinę mógł poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. Artykuły prosimy dostarczać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie w terminie do dnia 20 grudnia 2019r.

Gmina Rybno: Oferta pracy w GOPS w Rybnie!

Informujemy, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie ogłasza nabór na stanowisko – Koordynator Klubu Seniora i Animator zajęć dla dzieci i młodzieży w Lokalnym Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach. Dokumenty należy składać najpóźniej do 6 grudnia br.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Informacja o rozpoczęciu drugiej tury rekrutacji do projektu!

Informacja o rozpoczęciu drugiej tur y rekrutacji do projektu „Gmina Rybno Nam nie jest wszystko jedno!“. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie informuje o rozpoczęciu drugiej tury rekrutacji do projektu. Prowadzony proces m a na celu zrekrutowanie 85 uczestników projektu, w tym:

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Seniorzy objęci teleopieką!

W ramach projektu „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno!” Nr RRWM.11.02.03-028-0020/18 – 55 osób starszych 60+, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek z terenu Gminy Rybno zostanie objętych systemem teleopieki.

Czytaj więcej...

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz