Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Informacja o rozpoczęciu drugiej tury rekrutacji do projektu!

Informacja o rozpoczęciu drugiej tur y rekrutacji do projektu „Gmina Rybno Nam nie jest wszystko jedno!“. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie informuje o rozpoczęciu drugiej tury rekrutacji do projektu. Prowadzony proces m a na celu zrekrutowanie 85 uczestników projektu, w tym:

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Oferta pracy w GOPS w Rybnie!

Informujemy, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie ogłasza nabór na stanowisko – Koordynator Klubu Seniora i Animator zajęć dla dzieci i młodzieży w Lokalnym Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach. Dokumenty należy składać najpóźniej do 6 grudnia br.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: GOPS uruchomił stronę internetową.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił własną stroną internetową.

Strona jednostki dostępna jest pod adresem: http://gopsrybno.pl/

Gmina Rybno: Seniorzy objęci teleopieką!

W ramach projektu „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno!” Nr RRWM.11.02.03-028-0020/18 – 55 osób starszych 60+, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek z terenu Gminy Rybno zostanie objętych systemem teleopieki.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: GOPS zaprasza do udziału w projekcie - „Nam Nie Jest Wszystko Jedno!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie "Gmina Rybno - Nam Nie Jest Wszystko Jedno!".

- Zajęcia dla osób w wieku 60+, w tworzonym Klubie Seniora w Szczuplinach, Klubie Seniora w Żabinach, Dziennym Domu Pobytu w Jeglii;

Czytaj więcej...

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz