Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Żabiny: Wyniki przetargu na drogę wojewódzką 538!

W środę, 10 kwietnia 2019r. podczas VII sesji Rady Gminy Rybno – Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski poinformował radnych o wynikach dwóch przetargów ogłoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach programu naprawczego drogi wojewódzkiej 538.

Na ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Dębień-Rybno wpłynęły trzy oferty, w tym dwie zmieściły się w kosztorysie inwestorskim, jednakże na odcinek drogi w Żabinach - żadna z sześciu ofert, które wpłynęły nie zmieściła się w kwocie, którą ZDW przeznaczył na realizację tej inwestycji.

- Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej 538 na odcinku w miejscowości Żabiny. Wpłynęło sześć ofert. Kosztorys inwestorski opierał się na sumie - 2.347.759,52 zł. Wszystkie sześć ofert były dużo wyższe niż kosztorys inwestorski. Najniższa oferta wynosiła 3.168.708,83 zł, najwyższa 4.372.574,05 zł. - podsumował wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski. - Będziemy prowadzić rozmowy tak, aby pozyskać jeszcze 700-800 tysięcy i jednak tę umowę podpisać, o czym będę państwa na bieżąco informował – dodał wójt.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz