Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Tuczki: Podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej!

W dniu 28.08.2019 r. została podpisana umowa na realizację zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach – Etap I”. Stronami umowy jest Gmina Rybno jako Inwestor oraz firma „TRANS-WAP” Gralewo Janusz Nowakowski – jako Wykonawca. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Tomasz Węgrzynowski – Wójt Gminy Rybno, Zdzisława Kanicz – Skarbnik Gminy Rybno, Artur Żyłka – Kierownik Referatu UG, Janusz Nowakowski – Firma „TRANS-WAP”, Iwona Cybulska – Sołtys Sołectwa Tuczki, Waldemar Reszka – Radny Gminy Rybno.

Na zakres prac Etapu I budowy świetlicy wiejskiej w Tuczkach składają się: roboty ziemne, fundamenty, ściany murowane – konstrukcyjne, ściany działowe, strop drewniany nad częścią socjalna, konstrukcja dachu wraz pokryciem, stolarka okienna i drzwiowa, budowa drogi dojazdowej oraz wykonanie przyłączy technicznych (wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne).

Termin realizacji inwestycji przewidziany do 30 czerwca 2020 r.

Wartość inwestycji wynosi 213.200,08 zł brutto.

Źródło: UG Rybno

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz