Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Uroczyste otwarcie ronda w Tuczkach!

W poniedziałek, 20 maja 2019 roku o godz. 12:00 w sali OSP Rybno odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień-Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny”.

Umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień-Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych” o wartości 1.097.268,82 zł została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Sp. z o.o. – Adam Nowakowski. Termin wykonania inwestycji – 31.07.2019r.

Umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny” o wartości 3.179.387,04 zł została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.. Termin wykonania inwestycji – 15.11.2019r.

Po podpisaniu w/w umów odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz otwarcie ronda w Tuczkach. Na oficjalne otwarcie przybyła także Posłanka – Urszula Pasławska.

Udział w uroczystościach wzięli m.in.: Marszałek woj. Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – Waldemar Królikowski, Starosta Powiatu Działdowskiego – Paweł Cieśliński, Starosta Powiatu Nowomiejskiego – Andrzej Ochlak, Zastępca Starosty Powiatu Działdowskiego – Marian Brandt, Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski, Wójt Gminy Grodziczno – Tomasz Szczepański, Wójt Gminy Działdowo – Mirosław Zieliński, Radna Powiatu Działdowskiego – Grażyna Kamińska, Skarbnik UG w Rybnie – Zdzisława Kanicz, Sekretarz UG w Rybnie – Jolanta Jendrycka, Radni Gminy Rybno – Piotr Kornatowski, Joanna Słupska, Elżbieta Rozentalska, Grzegorz Rozentalski, Grzegorz Januszewski i Sylwester Kasprowicz, sołtysi oraz mieszkańcy.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz