Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: W Tuczkach powstanie wieża obserwacyjna!

W dniu 27 lutego 2019r. Welski Park Krajobrazowy ogłosił przetarg na budowę ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z wieżą obserwacyjną oraz budowę wieży obserwacyjnej w Tuczkach.

Wieża obserwacyjna w Tuczkach powstanie w ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego“. Projekt ma na celu budowę infrastruktury porządkującej ruch turystyczny i promującej wartości przyrodnicze i krajobrazowe województwa oraz doposażenie jednostek organizacyjnych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (parków krajobrazowych) i przystosowanie ich siedzib w celu realizacji programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.

Wieża ta uzupełni infrastrukturę planowaną na tym terenie przez Gminę Rybno oraz umożliwi obserwacje ptaków przebywających na zbiorniku powstałym w skutek piętrzenia rzeki Wel w Grabaczu.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz