Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Tuczki: Podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej!

W dniu 28.08.2019 r. została podpisana umowa na realizację zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach – Etap I”. Stronami umowy jest Gmina Rybno jako Inwestor oraz firma „TRANS-WAP” Gralewo Janusz Nowakowski – jako Wykonawca. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Tomasz Węgrzynowski – Wójt Gminy Rybno, Zdzisława Kanicz – Skarbnik Gminy Rybno, Artur Żyłka – Kierownik Referatu UG, Janusz Nowakowski – Firma „TRANS-WAP”, Iwona Cybulska – Sołtys Sołectwa Tuczki, Waldemar Reszka – Radny Gminy Rybno.

Czytaj więcej...

Tuczki: Rondo ma nazwę!

W dniu 24.07.2019 r. uprawomocniła się Uchwała Rady Gminy Rybno w sprawie nadania imienia ronda w Tuczkach. Dlatego Sołtys Sołectwa Tuczki – Pani Iwona Cybulska wzięła sprawy w swoje ręce i umieściła tablicę z nazwą ronda.

Czytaj więcej...

Tuczki: Festyn Rodzinny!

W sobotę, 22 czerwca 2019r. o godz. 15:00 na boisku wiejskim w Tuczkach odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Sołtys wsi Tuczki – Iwonę Cybulską, Radę Sołecką oraz Radnego Gminy Rybno – Waldemara Reszkę.

Czytaj więcej...

Tuczki: Radni podjęli uchwałę w sprawie nazwy ronda.

W środę, 26 czerwca 2019r. o godz. 10:00 w sali OSP w Rybnie podczas IX Sesji Rady Gminy Rybno, Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu w Tuczkach. Radni podjęli uchwałę o nadaniu rondu w miejscowości Tuczki nazwę „Rondo im. Mikołaja Kopernika”.

Tuczki: Na rondzie stanął 12-metrowy maszt!

W dniu 11.06.2019r. na rondzie w Tuczkach ustawiono maszt flagowy o wysokości 12 m, montaż był poprzedzony uzyskaniem decyzji na lokalizację i wykonanie robót z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy. O zgodę na wykonanie masztu gmina wystąpiła już 22.03.2019.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz