Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Zasady przeciwdziałania ASF!

W dniu 3 września 2019 roku w sali OSP w Rybnie odbyło się szkolenie na temat Afrykańskiego Pomoru Świń. Szkoleniu przewodniczyli dr n. wet. Wojciech Kościński – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie oraz doradca rolniczy Joanna Słupska - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.

 

W trakcie szkolenia została poruszona priorytetowa kwestia, jaką jest ASF. Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są dziki i trzoda chlewna. Dr n. wet. Wojciech Kościński poinformował rolników o projekcie Komisji UE, który zawierał informacje, że powiat Działdowski będzie objęty obszarem ochronnym (żółtą strefą). Dr wyjaśniał zmiany, jakie miałyby wejść w życie w sytuacji, kiedy nasz powiat będzie objęty żółtą strefą.

Priorytetową kwestią jest odpowiednia bioasekuracja, prowadzenie dokumentacji, rejestru spisu świń, bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń, wyłożenie mat dezynfekcyjnych o długości min. 1 m i szerokości całego wejścia, przed wejściami do pomieszczeń, gdzie utrzymywane są świnie i stałe utrzymanie mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

3 września 2019 roku na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pojawiła się nowa decyzja w sprawie ASF: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z decyzją Komisji UE powiat działdowski od 3 września jest objęty obszarem ochronnym.

W związku w powyższym zwracam się do wszystkich hodowców świń do bezwzględnego przestrzegania wszystkich wymogów w zakresie bioasekruacji, wynikających z przepisów prawa. Nieprzestrzeganie tych zasad może wiązać się z brakiem wypłaty odszkodowania w przypadku wybuchu choroby na terenie gospodarstwa.

Źródło: UG Rybno

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz