Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Konkursy na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych w Rybnie, Rumianie i Żabinach!

Ogłoszone zostały konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rybno tel. 23 696 60 55. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio do placówki "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie" w terminie do dnia 26 czerwca 2019r. na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno.

Szczegóły w linku: www.bip.gminarybno.pl/112/1996/Konkursy_na_stanowisko_Dyrektorow_Szkol_Podstawowych/

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz