Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Zapraszamy na VIII sesje Rady Gminy Rybno!

W piątek, 10 maja 2019 roku o godz. 10:00 w sali OSP w Rybnie odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Rybno. Przedstawiamy porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Ustalenie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Rybno.

5.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2019-2032;

b) zmiany w budżecie Gminy Rybno na 2019 rok;

c) udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie Programu naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538.

6.Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz