Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Rumian: Elżbieta Rozentalska – Kandydatka do Rady Gminy Rybno w okręgu nr 1: Rumian, Naguszewo, Groszki.

Elżbieta Rozentalska – Kandydatka do Rady Gminy Rybno w okręgu nr 1: Rumian, Naguszewo, Groszki.

(zam. w Rumianie, 34 lat, mężatka, 3 dzieci, obecnie Sołtys wsi Rumian)

Kandydatka do Rady Gminy Rybno z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Węgrzynowskiego

 

- Jako kandydatka do Rady Gminy Rybno chcę kontynuować realizację inwestycji najbardziej potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców naszej Gminy. Przedstawiam najważniejsze plany do realizacji w kadencji 2018-2023 w okręgu Rumian, Naguszewo, Groszki:

1. Zagospodarowanie poddasza na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej w Rumianie w oparciu o środki Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz termomodernizacja budynku z dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego.

2. Dalsze prace konserwatorskie w kościele w Rumianie.

3. Zagospodarowanie oczek wodnych w Rumianie na cele wędkarskie.

4. Dalsze budowanie własnej infrastruktury oświetleniowej. 5. Bieżące szkolenia i utrzymanie jednostki OSP w Rumianie.

6. Modernizacja drogi Naguszewo – Nowa Wieś, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 63,53%.

7. Modernizacja drogi Rumian – Dębień we współpracy z Starostwem Powiatowym.

8. Modernizacja drogi powiatowej w Rumianie – współpraca ze Starostwem Powiatowym.

9. Skanalizowanie Rumiana w oparciu o Fundusze Norweskie. 10. Dalsza poprawa stanu dróg dojazdowych do pól.

11. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania do potrzeby Gminy Rybno

12. Dalszy rozwój i budowa Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Rybno.

Proszę o Państwa głosy i wsparcie przed urną wyborczą w dniu 21 października 2018 r.

Tylko wspólnie osiągniemy sukces!

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz