Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Powstanie filia WPK po dawnej szkole podstawowej Prusach?

Podczas VII sesji Rady Gminy Rybno (10.04.2019r.) Rada Gminy Rybno podejmowała uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Rybno zabudowanej nieruchomości gruntowej w Prusach na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powyższą uchwałę uzasadniono m.in. tym, iż przeniesienie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (budynek po dawnej szkole) na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego leży w interesie Gminy Rybno, ponieważ usytuowanie w miejscowości Prusy placówki Welskiego Parku Krajobrazowego wpłynie korzystnie na tą wieś i zaktywizuje jej społeczeństwo. Ponadto zostanie podtrzymana publiczna funkcja budynku po dawnej szkole oraz zostanie ona odnowiona, co wymaga znacznych środków finansowych.

Nieodpłatnie więc wyraża się zgodę na przeniesienie na rzecz woj. Warmińsko-Mazurskiego prawa do własności tej nieruchomości z przeznaczeniem na potrzeby statutowe Welskiego parku Krajobrazowego z siedzibą w Jeleniu. W Prusach w budynku po dawnej szkole powstanie filia Welskiego Parku Krajobrazowego. Budynek zostanie wyremontowany na rzecz funkcji publicznej.

Pomysł przekazania w/w nieruchomości na cele statutowe WPK powstał już w 2016 roku, jednakże wtedy mieszkańcy sołectwa Prusy nie zgodzili się na przekazanie budynku po starej szkole. W roku 2019 mieszkańcy podjęli ponownie temat i uchwałą z zebrania wiejskiego wyrazili zgodę na przekazanie nieruchomości województwu.

Powyższa uchwała nie została jednak podjęta przez radnych jednogłośnie. 10 radnych było „za” – Marzanna Borkowska, Łukasz Głowacki, Grzegorz Januszewski, Dariusz Karbowski, Sylwester Kasprowicz, Piotr Kornatowski, Wojciech Pokręt, Grzegorz Rozentalski, Elżbieta Rozentalska i Joanna Słupska, 2 radnych było „przeciw” – Rafał Gniazdowski i Bogdan Wantowski, a trzech radnych wstrzymało się od głosu – Adam Bochno, Adam Kasprowicz i Waldemar Reszka.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz