Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej!

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Zapraszamy na Dni Dąbrówna – Dzień Taneczny!

Wczoraj (05.07.2019) o godz. 18:30 w centrum Dąbrówna rozpoczęły się Dni Dąbrówna 2019! W pierwszym dniu organizatorzy zaplanowali – Dzień Rockowy! Dziś (06.07.2019) o godz. 18:00 serdecznie zapraszamy do sąsiadów na Dni Dąbrówna – na Dzień Taneczny!

Gmina Rybno: Obowiązek właściciela nieruchomości dotyczący wód opadowych!

Wójt Gminy Rybno informuje, o obowiązku zagospodarowania deszczówki na własnej posesji. Z uwagi na to, że w większości przypadków woda deszczowa wypuszczana jest na drogi, które w konsekwencji są niszczone i pogarsza się ich stan. Apelujemy o zagospodarowanie deszczówki w obrębie swojej nieruchomości, w taki sposób by odpływ nie naruszał stosunków wodnych na sąsiednich działkach i nie dokonywał zniszczeń.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Zielone Biuro Podróży organizuje wycieczkę w Tatry!

W dniach od 26 do 31 sierpnia 2019 Zielone Biuro Podróży organizuje wycieczkę w Tatry, podczas której zobaczymy przepiękne panoramy Tatr wysokich i zachodnich, Pieniny i Podhale.

Program przedstawia się następująco:

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Informacja dotycząca odbioru bioodpadów.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jesteśmy zobowiązani w ramach opłaty, do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, tj. odpady pochodzące z plastiku, szkła, papieru, bioodpady pochodzące z gospodarstwa domowego, odpady resztkowe, czyli zmieszane.

Czytaj więcej...

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz