Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Koszelewy: Odbiór końcowy inwestycji!

W dniu 13 wrzenia 2019 r. został odebrany ostatni element inwestycji pn. „Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach” tj. dostawa wyposażenia sportowego Sali sportowej.

W skład wyposażenia wchodzi: zestaw do gry w siatkówkę , koszykówkę, badmintona, pik ręczną, stół do gry w tenisa stołowego, drabinki, ławeczki, bieżnię ruchomą, rower stacjonarny, ergometr wioślarski, skrzyni i atlas.

Dzięki realizacji inwestycji zosta osiągnięty celem projektu, została podniesiona jakość kształcenia ogólnoszkolnego poprzez budowę niezbędnej infrastruktury sportowej pozwalającej na dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb społecznych. Ponadto nastąpiło dostosowanie infrastruktury sportowej szkoły do potrzeb realizacji podstawy programowej w zakresie wychowania fizycznego dla 114 uczniów, oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Rybno uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99 % kosztów kwalifikowanych ze rodów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita warto inwestycji wyniosła 787 tyś. zł.

Źródło: UG Rybno

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz