Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Koszelewki: Oczyszczalnia ścieków ruszyła!

Mieszkańcy Koszelewek mogą już korzystać z nowej kanalizacji sanitarnej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta zagwarantuje im bezpieczny i ekologiczny odbiór nieczystości.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Rusza oczyszczalnia ścieków w Koszelewkach!

W miejscowości Koszelewki Gmina Rybno 28 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzony odbiór końcowy i nastąpi przekazanie do eksploatacji przebudowanej kanalizacji sanitarnej oraz wybudowanej biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średnio-dobowej 10 m3/d.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Przebudowa kanalizacji w Koszelewkach!

Inwestycja pod nazwą "Przebudowa kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach, gm. Rybno" jest realizowana dzięki wsparciu Pana Grzegorza Kierozalskiego - Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Oczyszczalnia ścieków w Koszelewkach.

Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Koszelewkach. Została zamontowana technologia oczyszczania ścieków oraz drenaże rozsączające oczyszczone ścieki. Rozpoczęły się roboty związane z budową dróg wewnętrznych. Pod koniec listopada do oczyszczalni zostanie podłączonych około stu mieszkańców.

Koszelewki: Ruszyła przebudowa kanalizacji!

Ruszyła przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach. Dzięki inwestycji wszystkie ścieki odprowadzone będą grawitacyjnie projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej do projektowanej oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej...

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz