Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Trwają inwestycje na drogach.

Dzięki sprzyjającej aurze prowadzone są roboty drogowe.

1. Rozpoczęto roboty na odcinku drogi gminnej nr 185044N od drogi powiatowej Prusy/Szczupliny do mostu na rzece Wel.

2. W miejscowości Żabiny położono nawierzchnię asfaltową i zbliża się zakończenie prac w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 538.

3. W Hartowcu zakończono prace przy przepuście na drodze gminnej oraz trwa budowa drogi Hartowiec-Rynek gdzie położono nowy asfalt.

4. W Koszelewkach zakończyły się prace przy naprawie mostku.

5. Wykonawca WAPNOPOL przejął plac budowy w Jeglii, gdzie do końca roku wykona chodnik na drodze gminnej. Całość budowy będzie zakończona do końca sierpnia.

Wszystkie działania mają na celu poprawę korzystania z dróg na terenie gminy Rybno. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z prowadzonymi pracami.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz