Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Ruszył projekt „Szkoła na miarę” w 4 placówkach!

W czterech szkołach podstawowych naszej Gminy ruszyła realizacja projektu „Szkoła na miarę!”. Realizujemy go w partnerstwie z Olsztyńskim Instytutem Badawczo- Szkoleniowym oraz Gminą Janowo. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki.

Nauczyciele naszych szkół uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych: warsztatach efektywnej nauki oraz seminariach edukacyjno- wdrożeniowych. Przed nimi szkolenia z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz warsztaty pracy metodą eksperymentu.

Dla naszych uczniów zaplanowaliśmy następujące zajęcia (rodzaje zajęć wybierały poszczególne szkoły na etapie tworzenia projektu):

- rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki

- rozwijające kompetencje kluczowe z języka obcego

- wyrównawcze z matematyki

- wyrównawcze z języka obcego

- warsztaty programowania LEGO dla kl. 1-4

- warsztaty programowania LEGO dla kl. 4-8 - projektowanie 3D

- Warsztaty Efektywnej Nauki + wycieczka do Centrum Nauki

- warsztaty w zakresie psychologii motywacji

- zajęcia interdyscyplinarne w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Do szkół trafiają już pierwsze pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami oraz przekąski, które otrzymają dzieci podczas zajęć.

Docelowo nasze placówki wzbogacą się o następujące pomoce: wyposażenie pracowni biologii, chemii, fizyki i przyrody (sprzęt eksperymentalny, laptopy, oprogramowanie itp.) wraz z instruktażem, zestawy Lego WeDo i Lego Mindstorms EV3, piłki i chusty na warsztaty psychologii motywacji, sprzęt i oprogramowanie do warsztatów projektowania i druku 3D. Wartość wyposażenia, które trafi do naszych szkół to 1 398 942,00 zł.

Rodzaj pomocy, które otrzymają poszczególne szkoły zależy od typu prowadzonych zajęć z uczniami.

Chcemy, by nasi uczniowie mogli doskonalić umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy, ale również - by wiedzieli jak się uczyć skutecznie i wzmacniali swoją motywację do nauki.

Źródło: UG Rybno

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz