Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Dzień Sołtysa!

Coroczne święto - obchodzone 11 marca – które jest uznaniem dla wszystkich sołtysów. Pojawili się już w średniowieczu. Wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili również rolę wiejskich sędziów.

Z czasem ta mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys stał się organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która jest na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. Co roku święto sołtysów staje się coraz bardziej popularne. W podziękowaniu za ich ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców organizowane są spotkanie (oficjalne i nieoficjalne), biesiady i konkursy. Wójtowie i burmistrzowie wystosowują uroczyste powinszowania – coraz częściej za pośrednictwem stron internetowych. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Co ciekawe, przemiany obyczajowe nie ominęły wsi. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli praktycznie wyłącznie mężczyźni, dziś panie stanowią prawie jedną trzecią tej grupy. Pozostaje jednak problem tytułowania. Słowo „sołtysowa” przez lata oznaczało żonę sołtysa. Dlatego pojawiła się sołtyska, która części kobiet nawet się podoba.

W ich dniu sołtyski całujemy. Sołtysom kłaniamy się. Jednak nie tak nisko jak w średniowieczu.(szyderca)

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz