Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Wybory na sołtysa i rad sołeckich!

Pod koniec stycznia br. ruszyły zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy danych sołectw wybierają nowych sołtysów oraz członków rad sołeckich. Wójt Gminy Rybno wydał zarządzenie zwołania zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców wsi Gminy Rybno.

Porządek zebrań wyborczych będzie wyglądał następująco:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.

2. Uchwalenie porządku dziennego zebrania.

3. Sprawozdanie z działalności samorządu mieszkańców w okresie kadencji.

1) sprawozdanie sołtysa,

2) sprawozdanie radnego/radnych z danego sołectwa.

4. Przeprowadzenie wyboru - sołtysa i rady soleckiej.

1) przyjęcie regulaminu wyborów,

2) powołanie komisji wyborczej,

3) zgłaszanie kandydatów na członków organów samorządu mieszkańców,

4) głosowanie i ustalenie wyników.

5. Sprawozdanie organizacji pozarządowych z terenu danego sołectwa (jeśli istnieją):

1) informacja z działalności OSP,

2) informacja o działalności pozostałych stowarzyszeń.

6. Spotkanie z dzielnicowym.

7. Sprawy bieżące i gospodarcze.

 

Terminarz zebrań wyborczych w sołectwach:

31.01.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Gronowie – Sołtysem została Sylwia Szczepańska, do rady sołeckiej zostali wybrani: Natalia Trzcińska, Anna Świniarska, Karol Szczepański, Tomasz Petrykowski i Łukasz Łada.

05.02.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Prusach – Sołtysem został Ryszard Podowski, do rady sołeckiej zostali wybrani: Iwona Łopaciuk, Mirosław Łopaciuk i Piotr Czarnecki.

06.02.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Nowej Wsi

07.02.2019r., godz. 18:00 – Mieszkanie Sołtysa Andrzeja Jadanowskiego w Grabaczu

08.02.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Dębieniu

11.02.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Grądach

12.02.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Gralewie Stacji

13.02.2019r., godz. 18:00 – Remiza OSP w Hartowcu

14.02.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Jeglii

18.02.2019r., godz. 18:00 – Lokal po byłej Szkole Podstawowej w Tuczkach

19.02.2019r., godz. 18:00 – Budynek Koła Łowieckiego Hubertus w Koszelewach

20.02.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Naguszewie

21.02.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Rapatach

22.02.2019r., godz. 18:00 – Sala Domu Strażaka w Rybnie

01.03.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Truszczynach

09.03.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Szczuplinach

11.03.2019r., godz. 18:00 – Sala w Szkole Podstawowej w Żabinach

12.03.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Rumianie

15.03.2019r., godz. 18:00 – Świetlica Wiejska w Koszelewach

16.03.2019r., godz. 15:00 – Namiot we wsi Koszelewki

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz