Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gralewo Stacja: Jakub Anzel z brązowym medalem w Olsztynie!

W niedziele, 8 października w Olsztynie Jakub Anzel z Gralewa Stacji zdobył trzecie miejsce w turnieju tenisa stołowego z okazji Narodowego Dnia Sportu w kategorii Junior 2003 i młodsi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Gmina Rybno: Postęp robót na drogach.

W dniu 13 czerwca dokonano odbioru odcinka drogi powiatowej nr 1373N od skrzyżowania z drogą W-538 do wiaduktu kolejowego w Gralewie. Zadanie było współfinansowane po 50% przez Powiat Działdowski i Gminę Rybno.

Czytaj więcej...

Gmina Rybno: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Gralewie Stacja.

W dniu 07.10.2016 r. po miesięcznym rozruchu technologicznym odbył się odbiór przydomowej oczyszczalni ścieków dla trzech budynków wielorodzinnych w Gralewie Stacji.

Czytaj więcej...

Gralewo Stacja: Decyzja środowiskowa w sprawie budowy 20 kurników w Gralewie Stacji - najprędzej za rok.

Wójt Gminy Rybno w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie i eksploatacji 20 kurników do ściółkowego chowu drobiu - brojlera kurzego - o łącznej liczbie stanowisk 1 142 000 szt./cykl (4 568 DJP) w obrębie fermy drobiu w miejscowości Żabiny, gmina Rybno, powiat działdowski w granicach wydzielonej części działki o nr ew. 417/2 obręb 0019 Żabiny”, postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego w zakresie ochrony środowiska środowiska – zespołu biegłych pod kierownictwem dr hab. Mirosława Grzybowskiego z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W toku tego postępowania wyłoniły się bowiem zagadnienia mające istotne znaczenie dla jego rozstrzygnięcia, których wyjaśnienie nie jest możliwe bez posiadania wiadomości specjalnych w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym, ze względu na skomplikowanie oraz rozległość problematyki będącej przedmiotem opinii, zespół biegłych wykona analizę oddziaływania wyżej wskazanego przedsięwzięcia na środowisko w terminie do 21.10.2017r.

Czytaj więcej...

Gralewo Stacja: Mieszkańcy protestują – nie chcą u siebie kurników!

Zapraszamy wszystkich, którzy sprzeciwiają się powstawaniu ferm wielkoprzemysłowych na kolejne spotkanie z TVP Olsztyn, które odbędzie się w niedziele, 18 września około godziny 12:00, przy nowych blokach w Gralewie Stacji.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz