Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Grądy: III Bieg na Rozpoczęcie Wakacji „Tropem Wilka”!

W niedziele, 24 czerwca 2018 roku o godz. 16:00 w Grądach odbędzie się III Bieg na Rozpoczęcie Wakacji „Tropem Wilka” na dystansie 3 i 6 km (zapisy od godz. 15:00).

 

Atrakcje:

- po biegach Festyn Rodzinny

- poczęstunek dla uczestników biegu

- zabawa dla wszystkich

- konkursy dla dzieci i dorosłych

- strefa kibica

- wodny basen i kule, walki sumo, dmuchane kule

- inne atrakcje

ZAPRASZA SOŁTYS WSI GRĄDY – MIROSŁAW REMUS WRAZ Z RADĄ SOŁECKĄ!

REGULAMIN ZAWODÓW:

1. CEL ZAWODÓW

- popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i elementu zdrowego trybu życia

- promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców wsi Grądy, mieszkańców gminy Rybno oraz wszystkich innych miejscowości

- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości rywalizacji sportowej

- promowanie walorów krajobrazowych i turystycznych sołectwa Grądy

2. ORGANIZATORZY

- Sołtys wsi Grądy – Mirosław Remus

- Rada Sołecka

- OSP w Grądach

- OSIR Rybno

3. PARTNERZY

- Serwis informacyjny - Syla

4. TERMIN I MIEJSCE

- bieg odbędzie się 24.06 2018 r. (niedziela)

- strat godzina 16.00

- BIURO ZAWODÓW – boisko za remizą OSP w Grądach

- zapisy od godz. 15:00

5. DYSTANS

- bieg odbędzie się na dystansach: 3 i 6 kilometrów

- uczestnicy biegu na 3 km będą mieć do pokonania 1 okrążenie

- uczestnicy biegu na 6 km będą mieli do pokonania 2 okrążenia

- trasa pofałdowana, drogi gruntowe to w 80% , 20% asfalt

- start wspólny (start i meta na wysokości boiska przy BIURZE ZAWODÓW

6. ZASADY UCZESTNICTWA

- uczestnikami biegu mogą być osoby, które do dnia 23.06.2018 ukończyły 18 lat oraz w BIURZE ZAWODÓW podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność

- zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przekazania organizatorom zgody opiekuna prawnego na start w zawodach

- zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków

7. OPŁATA SKARBOWA

- brak

6. ZGŁOSZENIA

- zgłoszenia przyjmowane będą w BIURZE ZAWODÓW 24.06 2018 od godz. 15:00

7. LIMIT CZASU

- limit czasu na ukończenie biegów:

3 km – 30 minut

6 km – 60 minut

8. KARTA STARTOWA

- brak

9. KATEGORIE WIEKOWE KOBIETY:

K JUNIOR (do 18 lat)

K 18 (18-29)

K 30 (30-49)

K 50+ (powyżej 50 lat)

MĘŻCZYŹNI

M JUNIOR (do 18 lat)

M 18 (18-29)

M 30 (30-49)

M 50+ (powyżej 50 lat)

10. NAGRODY

- wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe plakietki

- zwycięzcy biegów na 3 i 6 km – za miejsca 1, 2 i 3 medale oraz symboliczne nagrody rzeczowe

- NAGRODA SPECJALNA zostanie przyznana najlepszemu zawodnikowi ze wsi Grądy

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko

- ostateczna interpretacja Regulaminu leży w gestii Organizatora

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, o których poinformuje

- zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz