Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Nowa droga w Grądach odebrana!

W dniu 18.05.2018 r. Wykonawca, Wójt, Sołtys Wsi Grądy, Przedstawiciele Starostwa i Inspektor Nadzoru dokonali odbioru drogi nr 185010N w Grądach. Komisji zostało przedstawione pismo Pani Radnej Gminy Rybno ws. nieprawidłowości dotyczących w/w drogi.

Komisja po zapoznaniu się z pismem i omówieniu przedstawionych zarzutów oraz wizji w terenie nie potwierdziła informacji zawartych w piśmie. Długość odebranej drogi o nawierzchni asfaltowej wynosi 975 m. Koszt inwestycji 405 633,83 zł, który zostanie pokryty z Budżetu Gminy Rybno w kwocie 147 529,83 oraz z refundacji z programu PROW po pozytywnej kontroli i zatwierdzeniu wniosku o płatność w kwocie 258 104,00 zł

Życzymy przyjemnego i bezpiecznego użytkowania drogi.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz