Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Gmina Rybno: Kończy się przebudowa drogi w Grądach.

Kończy się przebudowa drogi gminnej 185010N w Grądach. Wykonawcą robót jest firma PRDI S.A. – Mława. Inspektorem Nadzoru Jan Budzyński z Olsztynka, a długość nowej nawierzchni asfaltowej to - 975,0m.

Koszt inwestycji wynosi 405 633,83zł, na którą składają się koszty robót budowlanych po przetargu w kwocie 382 263,83zł, koszty dokumentacji 19 680,00zł oraz koszty nadzoru w kwocie 3 690,00zł. Gmina Rybno na tę inwestycję otrzymała dofinansowanie z PROW na lata 2014 – 2020 na „Budowę lub modernizacja dróg lokalnych” w kwocie - 246 521,00zł. Odbiór drogi zaplanowany jest na początek maja br.

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz