Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! *** Witamy na stronie Serwis Informacyjny Syla. Życzymy udanego dnia ! ***

Dębień: Grzegorz Januszewski ponownie sołtysem wsi!

W piątek, 8 lutego 2019 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Dębieniu odbyły się wybory na sołtysa oraz radę sołecką sołectwa Dębień. W zebraniu udział wzięło 72 mieszkańców wsi.

Zebranie wyborcze otworzył Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski, który powitał zebranych mieszkańców oraz przedstawił porządek obrad. Następnie Panowie Grzegorz Januszewski oraz Piotr Kamiński przedstawili obszerne sprawozdania z czteroletniej kadencji sołtysa i radnego. Następnie odbyły się wybory na sołtysa oraz radę sołecką. Mieszkańcy zgłosili dwóch kandydatów na sołtysa – Grzegorza Januszewskiego oraz Piotra Kamińskiego. Większością głosów – 40 – Grzegorz Januszewski został ponownie sołtysem sołectwa Dębień. Do rady sołeckiej wybrano: Annę Piątkowską, Wiesławę Lenckowską, Andrzeja Lenckowskiego, Ireneusza Kamińskiego i Andrzeja Lewalskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Skrybi Studio

Stolmar Rybno

Buty

DB-GEO

Zapełnij Spichlerz